@misc{Kroczak:2009,
  author  = "J. Kroczak",
  title  = "Historia filozofii. Filozofia rosyjska, t.10 // Frederick Copleston, Warszawa : Instytut Wydawniczy PAX, 2009 // W: Przegląd Powszechny, 2009, 7-8, pp. 230--231",
  note   = "  Reviewer(s)",
}