@misc{Kroczak:2011,
  author  = "J. Kroczak",
  title  = "Jak wierzą uczeni? Rozmowy z profesorami // Magdalena Bajer, Warszawa : Fronda, 2010 // W: Przegląd Powszechny, 2011, 7-8, pp. 216--218",
  note   = "  Reviewer(s)",
}