@misc{Ilciów:2012,
  author  = "A. Ilciów",
  title  = "Meandry polityki. Życie polityczne emigracji polskiej w zachodnich strefach okupacyjnych Niemiec 1945-1949. Liderzy - organizacje - poglądy // Wiesław Hładkiewicz, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2011 // W: Athenaeum: Polskie Studia Politologiczne, 2012, vol. 33, pp. 276--279",
  note   = "  Reviewer(s)",
}