@misc{Zmyślony:2011,
  author = "R. Zmyślony",
  title  = "Podstawy wielowymiarowego wnioskowania statystycznego // Mirosław Krzyśko, Poznań : Wydaw. Naukowe UAM, 2009 // W: Wiadomości Matematyczne, 2011, T. 47, nr 1, pp. 145--146",
  note   = "  Reviewer(s)",
}