@misc{Pochyły:2013,
  author  = "P. Pochyły",
  title  = "Wokół teorii stosunków międzynarodowych // Włodzimierz Mich, Jakub Nowak, Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2012 // W: Athenaeum: Polskie Studia Politologiczne, 2013, nr 38, pp. 241--250",
  note   = "  Reviewer(s)",
}