@misc{Kroczak:2013,
  author  = "J. Kroczak",
  title  = "Aleksy Łosiew, czyli rzecz o tytanizmie XX wieku // red. L. Kiejzik, E. Tacho-Godi, J. Uglik, Warszawa : Scholar, 2012 .- Aleksy Łosiew jako tytan myśli / // W: Logos i Ethos, 2013, 2 (35), pp. 315--318",
  note   = "  Reviewer(s)",
}