@misc{Kroczak:2013,
  author  = "J. Kroczak",
  title  = "Dyskomfort (nowo)Greków // I. Wrazas, Wrocław : ATUT, 2010 .- Kompleks niższości - komu grozi? / // W: Przegląd Humanistyczny, 2013, nr 6, pp. --",
  note   = "  Reviewer(s)",
}