@misc{Pochyły:2013,
  author  = "P. Pochyły",
  title  = "Ramy wojny. Kiedy życie godne jest opłakiwania? // Judith Butler, Warszawa, 2011 // W: Przegląd Narodowościowy = Review of Nationalities, 2013, nr 2, pp. 187--190",
  note   = "  Reviewer(s)",
}