@misc{Jurczenia:2015,
  author  = "M. Jurczenia",
  title  = "Chińska droga. Podróż w głąb Państwa Środka // Rob Glifford, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2013 // W: Przegląd Narodowościowy = Review of Nationalities, 2015, nr 4, pp. 285--290",
  note   = "  Reviewer(s)",
}