@misc{Mikołajczak:2015,
  author = "M. Mikołajczak",
  title  = "Szklarz. O twórczości powieściopisarskiej i aforystycznej Stefana Napierskiego // Jerzy Domagalski, Kraków, 2013 // W: Filologia Polska. Roczniki Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2015, 1, pp. 234--236",
  note   = "  Reviewer(s)",
}