@misc{Konstańczak:2015,
  author  = "S. Konstańczak",
  title  = "Zniewolony uniwersytet. Sowietyzacja szkolnictwa wyższego w Niemczech Wschodnich, Czechach i Polsce 1945-1956 // John Connelly, Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2014 // W: Filo-Sofija, 2015, 28, pp. 333--340",
  note   = "  Reviewer(s)",
}