@misc{Kroczak:2015,
  author  = "J. Kroczak",
  title  = "Filozofia rosyjskiego renesansu patrystycznego // Teresa Obolevitch, Kraków : Copernicus Center, 2014 // W: Studia Philosophiae Christianae, 2015, LI, nr 1, pp. 181--183",
  note   = "  Reviewer(s)",
}