@misc{Bartelik:2015,
  author  = "P. Bartelik",
  title  = "Studia nad słowiańsko - niemieckimi kontaktami językowymi // Janusz Siatkowski, 2015 // W: Studia Germanica Gedanensia, 2015, Band 35, pp. 215--220",
  note   = "  Reviewer(s)",
}