@misc{Ruszczyńska:2017,
  author  = "M. Ruszczyńska",
  title  = "Regionalizm literacki w Polsce. Zarys historyczny i wybór ¼rode³ // Zbigniew Chojnowski, Ma³gorzata Miko³ajczak (red.), Kraków : Universitas, 2016 // W: Filologia Polska. Roczniki Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2017, 3, pp. 313--316",
  note   = "  Reviewer(s)",
}