@misc{Pochyły:2017,
  author  = "P. Pochyły",
  title  = "Polska i jej wschodni sąsiedzi // Bogumił Grott, Olgierd Grott (red.), Warszawa : Wydawnictwo von Borowiecky, 2016 // W: Przegląd Narodowościowy = Review of Nationalities, 2017, 7, pp. 465--469",
  note   = "  Reviewer(s)",
}