@misc{Ilciów:2017,
  author  = "A. Ilciów",
  title  = "Kto siedzi na miedzi(-y)? // Jerzy Starzyński (red.), Legnica : Legnickie Centrum Kultury, 2013 // W: Przegląd Narodowościowy = Review of Nationalities, 2017, nr 7, pp. 481--484",
  note   = "  Reviewer(s)",
}