@misc{Kroczak:2018,
  author  = "J. Kroczak",
  title  = "Dla moich dzieci. Wspomnienia minionch dni. // Pawie³ F³orienski, Warszawa : Fundacja Aletheia, 2017 // W: Slavia Orientalis, 2018, vol. LXVII, no 3, pp. 555--557",
  note   = "  Reviewer(s)",
}