@book{Greinert:1998,
  author  = "H. Greinert and U. Kołodziejczyk and A. Greinert",
  title     = "Ochrona i rekultywacja terenów dorzecza Odry : Sytuacja po powodzi 1997 roku, ISBN: 8390516748",
  publisher = "Wydaw. PZ",
  address   = "Zielona Góra",
  pages     = "462",
  year      = "1998",
}