@book{Romankiewicz:1998,
  author  = "F. Romankiewicz",
  title     = "Prace Instytutu Inżynierii Produkcji i Materiałoznawstwa w zakresie Technologii Maszyn : Posiedzenie Sekcji",
  publisher = "Wydaw. PZ",
  address   = "Zielona Góra",
  pages     = "106",
  year      = "1998",
  number    = "nr 58",
}