@book{Romankiewicz:2000,
  editor    = "F. Romankiewicz",
  title     = "Nomos : kwartalnik religioznawczy, ISBN: 8385911464",
  publisher = "Wydaw. PZ",
  address   = "Zielona Góra",
  year      = "2000",
  volume    = "",
}