@book{Korbicz:1999,
  editor    = "J. Korbicz",
  title     = "ZielMAN '99 : Zielonogórska Miejska Sieć Komputerowa w nauce, gospodarce i administracji regionu : Seminarium",
  publisher = "Wydaw. PZ",
  address   = "Zielona Góra",
  pages     = "60",
  year      = "1999",
}