@book{Greinert:2001,
  author  = "H. Greinert and U. Kołodziejczyk and A. Greinert",
  title     = "Zeszyty Naukowe Politechniki Zielonogórskiej : Inżynieria Środowiska ; 11, ISSN: 1508-4450",
  publisher = "Wydaw. Politechniki Zielonogórskiej",
  address   = "Zielona Góra",
  year      = "2001",
  number    = "nr 125",
}