@book{Dutka:2000,
  editor    = "C. Dutka and M. Mikołajczak",
  title     = "Genologia i konteksty, ISBN: 8372680221",
  publisher = "Wydaw. WSP",
  address   = "Zielona Góra",
  pages     = "472",
  year      = "2000",
}