@book{Maciarz:2001,
  author  = "A. Maciarz and Z. Janiszewska-Nieścioruk and H. Ochonczenko",
  title     = "Człowiek niepełnosprawny w rodzinie i w środowisku lokalnym, ISBN: 8388317350",
  publisher = "Lubuskie Towarzystwo Naukowe",
  address   = "Zielona Góra",
  pages     = "509",
  year      = "2001",
}