@book{Liebsch:1998,
  author  = "H. Liebsch and E. Klin and A. Mańczyk and J. D±browska-Burkhardt",
  title     = "Studia i Materiały Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze. Germanistyka, ISBN: 8386832711",
  publisher = "Wydaw. WSP im. Tadeusza Kotarbińskiego",
  address   = "Zielona Góra",
  pages     = "250",
  year      = "1998",
  number    = "nr 14",
}