@book{Mikołajczak:2001,
  editor    = "M. Mikołajczak and B. Mirkiewicz",
  title     = "Mieszkam w wierszu. Antologia poezji lubuskiej, ISBN: 838833610X",
  publisher = "Pro Libris",
  address   = "Zielona Góra",
  pages     = "182",
  year      = "2001",
}