@book{Gajewska:2002,
  author  = "G. Gajewska and A. Doliński and E. and A. Szczęsna-Szeib",
  title     = "Świat przygody... świat przyrody... i coś tam jeszcze, i jeszcze coś tam, i jeszcze coś..., ISBN: 839139836",
  publisher = "Komenda Chorągwi Ziemi Lubuskiej",
  address   = "Zielona Góra",
  pages     = "262",
  year      = "2002",
}