@book{Szczęsna-Szeib:2000,
  author  = "A. Szczęsna-Szeib and A. Doliński",
  title     = "Energia życia, ISBN: 8391393801",
  publisher = "Chorągiew Ziemi Lubuskiej ZHP",
  address   = "Zielona Góra",
  pages     = "57",
  year      = "2000",
  note      = "Program wychowania zdrowotnego "Na ścieżkach życia"",
}