@book{Dąbrowska-Burkhardt:2001,
  author  = "J. Dąbrowska-Burkhardt",
  title     = "Uprawa winorośli i produkcja wina w zapisie Kroniki Zielonej Góry 1623-1795, ISBN: 8388426109",
  publisher = "Muzeum Ziemi Lubuskiej",
  address   = "Zielona Góra",
  pages     = "52",
  year      = "2001",
}