@book{Romankiewicz:2002,
  editor    = "F. Romankiewicz",
  title     = "Elektrotechnika : Prądy Niesinusoidalne - EPN 2002, ISBN: 8389044501",
  publisher = "Redakcja Wydawnictw Naukowo-Technicznych UZ",
  address   = "Zielona Góra",
  pages     = "202",
  year      = "2002",
}