@book{Gontaszewska-Piekarz:2002,
  editor    = "A. Gontaszewska-Piekarz and U. Kołodziejczyk and A. Kraiński and S. Węclewski",
  title     = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego : Budownictwo ; 37, ISSN: 1508-40-19",
  publisher = "Redakcja Wydaw. Naukowo-Technicznych",
  address   = "Zielona Góra",
  pages     = "229",
  year      = "2002",
  number    = "nr 129",
}