@book{Greinert:1998,
  author  = "H. Greinert and A. Greinert and U. Kołodziejczyk",
  title     = "Zeszyty Naukowe Politechniki Zielonogórskiej : Inżynieria środowiska ; 8, ISSN: 0209-0635",
  publisher = "Wydaw. Politechniki Zielonogórskiej",
  address   = "Zielona Góra",
  pages     = "188",
  year      = "1998",
  number    = "nr 118",
}