@book{Gontaszewska-Piekarz:2003,
  editor    = "A. Gontaszewska-Piekarz and U. Kołodziejczyk and A. Kraiński",
  title     = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego : Budownictwo ; 38, ISSN: 1508-40-19",
  publisher = "Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
  year      = "2003",
  number    = "nr 130",
}