@book{Korbicz:1995,
  editor    = "J. Korbicz",
  title     = "Metody i techniki diagnostyki technicznej",
  publisher = "Lubuskie Towarzystwo Naukowe",
  address   = "Zielona Góra",
  pages     = "54",
  year      = "1995",
}