@book{Janiszewska-Nieścioruk:2003,
  author  = "Z. Janiszewska-Nieścioruk",
  title     = "Człowiek z niepełnosprawnością intelektualną. T. 1: Wybrane problemy osobowości rodzin i edukacji osób z niepełnosprawnością intelektualną, ISBN: 8373083324",
  publisher = "Oficyna Wydaw. "Impuls"",
  address   = "Kraków",
  pages     = "316",
  year      = "2003",
}