@book{Janiszewska-Nieścioruk:2004,
  author  = "Z. Janiszewska-Nieścioruk",
  title     = "Człowiek z niepełnosprawnością intelektualną. T. 2: Wybrane problemy społecznego funkcjonowania oraz rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną, ISBN: 8373083030",
  publisher = "Oficyna Wydawnicza "Impuls"",
  address   = "Kraków",
  pages     = "282",
  year      = "2004",
}