@book{Greinert:2004,
  author  = "H. Greinert and A. Greinert and U. Kołodziejczyk",
  title     = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego : Inżynieria Środowiska ; 12, ISBN: 8389321955",
  publisher = "Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
  pages     = "413",
  year      = "2004",
  number    = "nr 131",
}