@book{Osękowski:2005,
  editor    = "C. Osękowski and J. Korbicz",
  title     = "Województwo lubuskie w roku przyjęcia Polski do Unii Europejskiej, ISBN: 8388317806",
  publisher = "Lubuskie Towarzystwo Naukowe",
  address   = "Zielona Góra",
  pages     = "256",
  year      = "2005",
}