@book{D±browska-Burkhardt:2005,
  author  = "J. D±browska-Burkhardt",
  title     = "Dawna Zielona Góra=Das alte Grünberg: kronika: Chronik, ISBN: 6082433",
  publisher = "Fundacja "My w Europie"",
  address   = "Zielona Góra",
  pages     = "284",
  year      = "2005",
}