@book{Zawodniak:2004,
  editor    = "J. Zawodniak",
  title     = "Neofilolog : czasopismo Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego",
  publisher = "Polskie Towarzystwo Neofilologiczne",
  address   = "Zielona Góra",
  year      = "2004",
  number    = "Nr 24",
}