@book{Sadecka:2005,
  editor    = "Z. Sadecka and S. Myszograj",
  title     = "Woda - Ścieki - Odpady w Środowisku : VIII konferencja naukowo-techniczna, ISBN: 8389712725",
  publisher = "Uniwersytet Zielonogórski",
  address   = "Zielona Góra",
  year      = "2005",
  volume    = "",
}