@book{Janiszewska-Nieścioruk:2005,
  author  = "Z. Janiszewska-Nieścioruk",
  title     = "Sfery życia osób z niepełnosprawnością intelektualną, ISBN: 8373085661",
  publisher = "Oficyna Wydaw. "Impuls"",
  address   = "Kraków",
  year      = "2005",
}