@book{Krasicka-Cydzik:1995,
  author  = "E. Krasicka-Cydzik",
  title     = "Materiały konstrukcyjne i ich własności użytkowe : materiały dydaktyczne",
  publisher = "Wydaw. Wyższej Szkoły Inżynierskiej",
  address   = "Zielona Góra",
  pages     = "169",
  year      = "1995",
}