@book{Eckert:2006,
  author  = "W. Eckert",
  title     = "Rocznik Lubuski : dziedzictwo kulturowe Środkowego Nadodrza, ISSN: 0485-3083",
  publisher = "Lubuskie Towarzystwo Naukowe",
  address   = "Zielona Góra",
  year      = "2006",
  volume    = "T. 32(cz. 1)",
}