@book{Mikołajczak:2006,
  editor    = "M. Mikołajczak",
  title     = "Od słowa do słowa",
  publisher = "Pro Libris",
  address   = "Zielona Góra",
  pages     = "162",
  year      = "2006",
}