@book{Korbicz:1996,
  author  = "J. Korbicz and J. Kościelny",
  title     = "Diagnostyka procesów przemysłowych : I krajowa konferencja naukowo-techniczna",
  publisher = "Politechnika Warszawska",
  address   = "Warszawa",
  year      = "1996",
}