@book{Ochonczenko:2006,
  editor    = "H. Ochonczenko and M. Paszkowicz",
  title     = "Potrzeby osób niepełnosprawnych w warunkach globalnych przemian społeczno-gospodarczych. T. II, ISBN: 8373087273",
  publisher = "Oficyna Wydawnicza "Impuls"",
  address   = "Kraków",
  year      = "2006",
}