@book{Borawski:2006,
  author  = "S. Borawski and M. Hawrysz",
  title     = "Zielonogórskie seminaria polonistyczne 2005, ISBN: 9788374810777",
  publisher = "Uniwersytet Zielonogórski",
  address   = "Zielona Góra",
  year      = "2006",
}