@book{Korbicz:1997,
  author  = "J. Korbicz",
  title     = "Diagnostyka Procesów Przemysłowych - DPP '97, ISBN: 8385911456",
  publisher = "Politechnika Zielonogórska",
  address   = "Zielona Góra",
  year      = "1997",
}