@book{Sadecka:2007,
  editor    = "Z. Sadecka and S. Myszograj",
  title     = "Oczyszczanie ścieków i przeróbka osadów ściekowych, ISBN: 9788374810852",
  publisher = "Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
  pages     = "233",
  year      = "2007",
}